I. Zajęcia
A. Tematyka przedporodowa:
1. Fizjologia ciąży ( I, II, III- trymestr);
2. Higiena i prawidłowe odżywianie kobiety ciężarnej;
3. Wysiłek fizyczny i praca zawodowa ciężarnej;
4. Dieta ciężarnej;
5. Badania konieczne w ciąży.
6. Choroby i dolegliwości w ciąży
• ocena poziomu glukozy;
• przebarwienia skóry;
• żylaki odbytu.;
7. Niebezpieczne objawy w ciąży

II. Zajęcia – Przygotowanie do porodu- część pierwsza.
1. Symptomy zbliżającego się porodu, przygotowanie do porodu i jego przebieg;
2. Potrzebne dokumenty, ,,torba ciężarnej”- przybory dla matki i dziecka;
3. Rola przyszłego taty na sali porodowej- pozytywne aspekty obecności partnera na
sali porodowej;
4. Łagodzenie bólu porodowego- techniki relaksacji;
5. Korzyści i ryzyka analgezji (rodzaje technik);
6. Przygotowanie pokoju- kącik noworodka.

III. Zajęcia – Przygotowanie do porodu- część druga.
1. Omówienie II okresu porodu, techniki parcia;
• kontakt skóra do skóry
2. Omówienie III okresu porodu, wczesny połóg – IV okres porodu;
3. Omówienie IV okresu porodu
4. Poród operacyjny – cesarskie cięcie;
5. Poród zabiegowy vacuum i kleszcze
6. Pobyt na oddziale położniczym, blok porodowy

IV. Zajęcia –Połóg.
1. Fizjologia połogu- zmiany zachodzące w organizmie kobiety;
2. Higiena w połogu (pielęgnacja rany krocza lub rany pooperacyjnej);
3. Znaczenie karmienie naturalne a rozwój dziecka, zasady odżywiania
podczas karmienia piersią;
4. Elementy psychoterapii zapobiegającej problemom emocjonalnym kobiety po
porodzie i w czasie karmienia;
5. Najczęstsze problemy okresu poporodowego i wczesne objawy powikłań;
6. Powrót sprawności fizycznej po porodzie.
7. Wizyty patronażowe – wybieranie przychodni, zaświadczenia od położnej.

V. Zajęcia – W oczekiwaniu na dziecko.
1. Emocje towarzyszące oczekiwaniu na dziecko;
2. Komunikowanie się z dzieckiem w okresie prenatalnym;
3. Znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie (skóra do skóry);
4. Rola osoby , towarzyszącej podczas prawidłowego i powikłanego porodu.
5. Kąpiel noworodka i Pielęgnacja noworodka.
6. Rola ojca w opiece nad dzieckiem

VI. Zajęcia – Zalety karmienia piersią i sposoby rozwiązywania najczęstszych problemów
laktacyjnych.
1. Fizjologia laktacji- prawidłowa laktacja i ewentualne problemy;
2. Omówienie technik i pozycji do karmienia piersią
3. Odciąganie pokarmu;
4. Rola więzi z rodzicami dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka;
5. Rola pokarmu matki dla zdrowia dziecka (skład mleka matki).
6. Problemy laktacyjne.

VII. Zajęcia – Opieka nad noworodkiem.
1. Fizjologia noworodka;
2. Skala Apgar;
3. Badania słuchu;
4. Stany adaptacyjne (przejściowe) u noworodka.
5. Badania przesiewowe;
6. Szczepienie ochronne na oddziale noworodkowym (WZW i BCG)
7. Podani witaminy D3 i K.

VIII. Zajęcia
1. Pozycje wertykalne
2. Parcia
3. Ćwiczenia oddechowe
4. Plan porodu (zgody na badania dla noworodki)
5. Podsumowanie kursu;
6. Rozdanie dyplomów uczestnictwa.