Szkoła rodzenia stara się pomagać w przygotowaniu psychofizycznym do porodu i rodzicielstwa poprzez :

  1. Przekazanie wiedzy o przebiegu ciąży, porodu i połogu;
  2. Uwrażliwienie rodziców na kontaktu z dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie jego życia;
  3. Omówienie porodu aktywnego, tzn. szybciej, mniej boleśnie, świadomie, bezpiecznie, w towarzystwie bliskiej osoby;
  4. Radzenie sobie ze stresem, lękiem, dolegliwościami przed, w trakcie i po porodzie;
  5. Prowadzenie prawidłowego oddychania podczas porodu, technik relaksacyjnych ułatwiających poród, przyjmowania pozycji ciała usprawniających poród;
  6. Prowadzenie promocji naturalnego karmienia noworodka i niemowlęcia;
  7. Przygotowanie do pielęgnacji i opieki nad noworodkiem i niemowlęciem;
  8. Mówienie o roli ojca w czasie ciąży, porodu i po porodzie.

 

W czasie spotkań proponujemy również ćwiczenia usprawniające i oddechowe, przygotowujące do odbycia porodu.  Na zajęcia można przyjść z wybraną osobą towarzyszącą lub samodzielnie. Warto zabrać wygodny strój sportowy oraz obuwie na zmianę.